SERVICE

Vi gör både små och stora serviceuppdrag, från akuta åtgärder till mer planerade som fortlöpande funktionskontroller, optimering, driftövervakning och energirapporter.

Styr och ställer arbetar med driftunderhåll och förebyggande service, för styr-och reglertekniska installationer. ​Företagets kompetens gör att kunden får information om utveckling och möjligheter inom området för att minska sin energianvändning och höja kvalitén i sin fastighet.

Vill du att vi ska sköta driftunderhåll och förebyggande service?
Då ska du teckna ett serviceavtal med oss. Du kan välja delar av servicen: underhåll, energi, fjärr, drift, miljö och administration, eller naturligtvis hela servicepaketet.