En mer lönsam fastighet!

ENERGIKARTLÄGGNING

Styr och ställer genomför energieffektiviseringar i fastigheter. Vi är sex erfarna energijägare som tar ett helhetsgrepp eller arbetar i de delar av processen ni behöver hjälp just nu. Oavsett vilket fabrikat ni har på utrustningen och i vilket läge ni är så kan vi hjälpa er att komma vidare till en lönsam fastighet.

Energikartläggning


Genomgång av energianvändning och status
√ ventilation
√ värme
√ elanläggningar
√ klimatskal (väggar, tak,  fönster, köldbryggor etc)

Genomförande
Totalentreprenad med funktionsansvar eller delar
av genomförande. Oberoende av fabrikat och status.

Åtgärdsprogram
Tillsammans prioriterar vi åtgärdsförslag
med utgångspunkt i fastighetens ekonomi.
​​​​​​​
Förvaltning och service
Löpande funktionskontroller, protokoll och avstämning.

Driftövervakning online
Optimerande åtgärder och energiförbrukning online.

Mats Nilsson, vd
mats.nilsson@styrochstaller.se
070 642 77 90