ENERGI

Inom energitjänster gör vi energikartläggning av fastigheter, där vi redovisar kostnader och lönsamhet vid olika investeringar. Vi redovisar även hur underhåll måste skötas för att säkerställa uppsatta mål för energianvändningen.