Aktuellt om våra projekt och vätgas i stort.

Först i världen med fossilfri betongtillverkning


Nu erbjuder Råsjögruppen betong från klimatneutral tillverkning. De satsade 10 miljoner kronor enligt den energikartläggning som Styr och ställer genomförde.

Betongbranschen i hela världen använder enorma mängder fossila bränslen i tillverkningen. Äntligen kommer en ny tid med en mer hållbar process.

- För att nå hållbar utveckling måste alla dra sitt strå till stacken, säger Magnus Persson, VD Råsjöbolagen. Vi har gjort investeringar på 10 miljoner kronor för att gå från en tung oljebaserad produktion till en fossilfri betongtillverkning, fortsätter Magnus.


- Med kunskap utifrån energikartläggningen kunde Råsjögruppen ta flera kloka beslut. De vill göra hållbara affärer många år framåt, säger Mats Nilsson, VD Styr och ställer. Bolaget tog beslut om att investera trots avslaget på ansökan om Klimatklivet från Naturvårdsverket, säger Mats.

- Vi är först i Sverige och så vitt vi vet, först i världen med fossilfri betongtillverkning, säger en stolt Lena Råbom Roman, delägare Råsjögruppen.Ingen räddar världen själv men när allt fler företag tar ansvar blir det en kraftfull kedja för att klara klimatutmaningarna. Råsjögruppen vill inspirera andra att våga satsa nu, både globalt och lokalt. Som pionjärer i betongindustrin önskar Råsjögruppen att fler tar efter världen över. Men även att kommuner, företag och privatpersoner i regionen agerar utifrån Agenda 2030 och helt enkelt frågar efter hållbart tillverkad betong.

Närproducerad betong är mer hållbart än långväga material eftersom transporterna blir tunga och miljöbelastande. Idag är inte cement klimatneutralt men forskning och utveckling pågår. Att färdig betong drar åt sig koldioxid är också ett spännande spår.

Fakta
Branschorganisationen inom betong har en färdplan för att vara fossilfria 2035. Råsjögruppen hade tidigare både i Ljusdal och Hudiksvall oljepannor. Flis och pellets har diskuterats men efter en energikartläggning som Styr och ställer gjorde föll valet på bergvärme med elektrifierad utrustning som drivs av el från vind och vattenkraft.
​​​​​​​
Miljövinsten i detta kliv är 100 m3 eldningsolja per år som är lika med 240 ton CO2 ekvivalenter per år. Nu fortsätter miljöanpassningen med att optimera energianvändningen på anläggningarna. De nya styrsystemen kopplar till all energiförbrukning, från produktion till lokalernas luftkvalitet och ljussättning. Näste steg kan vara solenergi med elenergilagring.

​​​​​​​Styr och ställer genomför energieffektiviseringar i fastigheter.

Vi är sex erfarna energijägare som tar ett helhetsgrepp eller arbetar i de delar av processen ni behöver hjälp just nu. Oavsett vilket fabrikat ni har på utrustningen och i ​​​​​​​vilket läge ni är så kan vi hjälpa er att komma vidare till en lönsam fastighet.


Vi delar in våra tjänster i fyra grupper:

Service   |   Energi   |   Utveckling    |   Entreprenad


Vätgas i centrum när LKAB satsar 400 miljarder på fossilfri järnmalmsproduktion


”Den största industrisatsningen någonsin”. Det är vad LKAB kallar det när bolaget ska satsa uppemot 400 miljarder på en fossilfri järnmalmsproduktion med hjälp av vätgasbaserad teknik. 

Istället för att använda hundratusentals ton kol och annan fossil energi ska den statliga gruvjätten LKAB i framtiden använda sig av vätgas för att förädla den järnmalm som bolaget bryter i sina gruvor i norra Sverige. De räknar med att minska uppemot 35 miljoner ton koldioxid om året inom 20 år.

LÄS MER HÄR

Bild: LKAB
Källa: LKAB, SvD, DN

Vad är vätgas?


Vätgas består av två väteatomer och har den kemiska beteckningen H2. Väte är både det vanligaste och det lättaste grundämnet. Vid rumstemperatur och normalt tryck är vätgas gasformigt.

Vätgas är en energibärare som kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi, precis som elektricitet. Vätgas kan framställas ur alla energikällor. Den stora potentialen har vätgas som energibärare i ett förnybart energisystem där den framställs från till exempel sol, vind, vatten och biomassa.

Brittiska BP:
Vätgas kommer få en ökad roll mot en koldioxidfri framtid


Det danska energibolaget Örsted har ingått ett avsiktsavtal med BP om storskalig produktion av grön vätgas i Tyskland, framgår av ett pressmeddelande från det brittiska energibolaget. Bolagen kommer initialt bygga en elektrolysör och tillhörande infrastruktur med kapacitet på 50 megawatt vid BP:s Lingenraffinaderi i nordvästra Tyskland. Anläggningen kommer drivas med förnybar energi som genereras från en av Örsteds havsstående vindkraftsparker i Nordsjön. Den producerade vätgasen kommer nyttjas i raffinaderiet.

BP och Örsted planerar att få till ett slutgiltigt avtal tidigt under 2022 och ser ett scenario där projektet är verksamt innan 2024. Anläggningen kommer kunna minska raffinaderiets konsumtion av grå vätgas, som inte är lika koldioxidbesparande, med 20 procent. Totalt beräknas koldioxidutsläppen minska med 80.000 ton per år, enligt BP.

”Vätgas kommer få en ökad roll på vägen mot en koldioxidfri framtid. Vi är fast beslutna om att utvecekla en ledande position i denna framväxande bransch. När vi enas inom Örsted och BP ger Lingen Green Hydrogen möjligheten att accelerera utsläppsreduktionen väsentligt”, säger BP:s vd Dev Sanyal.
Projektet har sökt stöd från EU:s innovationsfond.

Källa: Nyhetsbyrån Direkt
Bild: BP