In English

Kvarteret Astern 1, polishuset Söderhamn

På beställning av fastighetsägaren genomförde vi en energianalys av fastigheten.

Vi påbörjade vårt energiarbete med att modernisera fastighetens styrutrustning för ventilation
och värme med ett datoriserat system och på så vis få kontroll över all styrning av de olika systemen.
Fastigheten är idag behovsstyrt, det vill säga att värme och ventilation anpassas efter hur fastigheten
är bemannad vid olika tidsperioder. 

Resultatet redovisar vi bland annat genom att presentera hur förbrukningen förändrats, både el och
fjärrvärme, genom att jämföra förbrukningen några år tillbaka. Ur diagrammen kan man tydligt se att
förbrukningen minskat från 2007, första året i genomsnitt med cirka 45% . Observera att dessa kurvor
är graddagsjusterade vilket innebär att man kan jämföra år för år oavsett om vintrar varit kalla eller mildare!

Kontakta gärna Greger för att få veta mer!

Greger Skogkvist, VD Husö Fastighets AB

0270-105 05
070-621 89 12

huso@soderhamn.com
www.huso.se
a6a23df9d02c39586fdc964cdff259c4 4458bc3e47881ef47e83f7871b442aa2a6a23df9d02c39586fdc964cdff259c4 4458bc3e47881ef47e83f7871b442aa2
a6a23df9d02c39586fdc964cdff259c4 4458bc3e47881ef47e83f7871b442aa2
7vc4XPvggs1juEZMTDPYKmDJaqfNrtmlHwJQ6WuC20w Odn9q9R2ajEkqQuLqbY 9Ez0IxYTTk0gcGE RKx TtE TsBGlOPA6hIz7vc4XPvggs1juEZMTDPYKmDJaqfNrtmlHwJQ6WuC20w Odn9q9R2ajEkqQuLqbY 9Ez0IxYTTk0gcGE RKx TtE TsBGlOPA6hIz
7vc4XPvggs1juEZMTDPYKmDJaqfNrtmlHwJQ6WuC20w Odn9q9R2ajEkqQuLqbY 9Ez0IxYTTk0gcGE RKx TtE TsBGlOPA6hIz