In English

Kvarteret Mården 7 i Söderhamn

Vi påbörjade vårt energiarbete sommaren 2010 med en energianalys av fastigheten.

Resultatet från den analysen gav oss verktyg på vad vi skulle göra för åtgärder för att energi-
effektivisera den. Genom att modernisera fastighetens styrutrustning för ventilation med ett
datoriserat system och på så vis få kontroll över all styrning av de olika systemen. Fastigheten
är idag behovsstyrt, det vill säga att värme och ventilation anpassas efter hur fastigheten är
bemannad vid olika tidsperioder. 

Ventilationssystemen uppgraderades med frekvensomformare för varvtalsstyrning av fläktarna,
ventilationskanaler rensades och  systemen injusterades till rätt flöden.

Sommaren 2011 uppgraderade vi radiatorsystemet med nya termostater och ventiler samt att
hela värmesystemet injusterades.

Resultatet redovisar vi bland annat genom att presentera hur förbrukningen förändrats,
både el och fjärrvärme, genom att jämföra förbrukningen några år tillbaka, i detta fall 2009 - 2011.
Ur diagrammen kan man tydligt se att förbrukningen minskat från december 2010 och hela år 2011,
i genomsnitt med cirka 40% . Observera att dessa kurvor är graddagsjusterade vilket innebär att man
kan jämföra år för år oavsett om vintrar varit kalla eller mildare!

Kontakta gärna Annika för att få veta mer!

Annika Bengtsson, VD för Cityfastigheter Mården AB

annika.bengtsson@cityfastighetersoderhamn.se
www.cityfastighetersoderhamn.se
a6a23df9d02c39586fdc964cdff259c4 4458bc3e47881ef47e83f7871b442aa21a6a23df9d02c39586fdc964cdff259c4 4458bc3e47881ef47e83f7871b442aa21
a6a23df9d02c39586fdc964cdff259c4 4458bc3e47881ef47e83f7871b442aa2
11a69fe850ab3c88d013f10c3fd26a54 36e4e42e5678480fe95fe5c2eba19fc811a69fe850ab3c88d013f10c3fd26a54 36e4e42e5678480fe95fe5c2eba19fc8
11a69fe850ab3c88d013f10c3fd26a54 36e4e42e5678480fe95fe5c2eba19fc8