In English

Brf Herrgårdhagen

Brf Herrgårdshagen gav Styr och ställer i uppdrag att utreda hur energianvändningen såg ut på föreningen samt förutsättningarna att minska denna och i övrigt reducera sina energikostnader

En energikartläggning gjordes på hela fastigheten, och i samband med de åtgärdsförslag som presenterades i energikartläggningen tillsammans med den kalkylerade energibesparingen, gjordes även ett värdeutlåtande på hela fastigheten.

Åtgärdsförslagen omfattade bl a värmesystemet, ventilationssystemet, färskvatten och elanläggningen.

För värmesystemet projekterade vi om inställningsvärden och installerade
 • Nya injusteringsventiler på värmestammar
 • Nya ventiler + termostater på samtliga element i fastigheten
 • Tryckstyrda pumpar till värmeanläggningen
 • Handdukstorkar i badrum demonterades för att säkerhetsställa att ingen bakterietillväxt på färskvattnet uppkommer genom stillastående fel tempererat vatten.
 • Nya injusteringsventiler på varmvattencirkulationen
 • Nya fjärrvärmeväxlare med pumpautomat-tryckhållning och avgasningsfunktion.
 • Konstantventiler för alla duschblandare och vattenkranar i fastigheten.
 • Ett antal referenstemperaturgivare i lägenheterna installerades

Sen så flöde/tryck injusterade vi hela värmesystemet med de projekterade värden vi upprättat

Ventilationssystemet var i stor obalans och åtgärdades med bl a
 • Nya tryckstyrda fläktar på taket
 • Rätt funktion på kökskåpor, nya filter på tilluft, rengöring….

Hela ventilationssystemet flödesinjusterades därefter så att ventilationssystemet blev i balans.
 • En obligatorisk ventilationskontroll utfördes (OVK)
 • Elanläggningen åtgärdades med nya armaturer med ledteknik för belysning ute och i trapphus
 • Ett återvinningssystem installerades med frånluftsvärmepumpar. De fungerar i praktiken så att värmepumparna tar sin energi från den mekaniska frånluften i fastigheten, och kör tillbaka värmeenergin till värmesystemets radiatorer, och en del av återvunnen värmeenergi, förvärmer det kalla färskvattnet, som sedan kommer som varmvatten i duschar och kranar.
 • Fastigheten har ett övervakningssystem där optimering av den tekniska anläggningen, och redovisning av energiförbrukningen körs online, för att säkerhetsställa de kalkylerade energibesparingarna och komforten för de boende, efter att anläggningen togs i drift Juli månad år 2015, och att de som bor på Brf Herrgårdshagen har en bra boendekvalité lång tid framåt.

Fakta Brf Herrgårdshagen: Referenskontakt Leif Fromm tel 070 839 63 90

​Yta                13 792m2
Verksamhet  137 stycken lägenheter
Byggår          1984-85  

Energirapport Brf HerrgardshagenEnergirapport Brf Herrgardshagen
Energirapport Brf Herrgardshagen
UCUC
UC