In English

Bra Resultat

Välkommen till Styr och ställer

Styr och ställer är ett kunskapsföretag inom styr - regler och energiteknik, våra tekniska lösningar förbättrar funktioner och sänker energikostnaderna.
Styr och ställers profil är att energieffektivisera fastigheter. Vi börjar ofta våra uppdrag med att göra en energikartläggning och förslag på åtgärder för kundens anläggning.

Vi förvaltar utförda åtgärder med bland annat rapportering av energiförbrukning, optimerar systemen och anläggningar, för att säkerhetsställa förväntade besparingar.

​​​​​​​Vi delar in våra tjänster i fyra grupper: nedan följer en beskrivning av dem.


Aktuellt

Energimyndigheten har uppmärksammat våran enegieffektivisering av Brf Herrgårdshagen i Gävle.
http://www.energimyndigheten.se/effekter-av-vara-satsningar/nara-halverad-energianvandning-for-bostadsrattsforening/

2016-10-27

Uppdatering av SCADA/Analyser.
Under v.46 kommer vi att göra uppdateringar av scada/analyser.
Detta kommer att innebära begränsad inloggning under v.46.  

21/6, 2016
Nu är den nya hemsidan klar!